Podstrona: Publikacje / mgr Maciej Chrzanowski

Publikacje

red. Maciej Chrzanowski

Link do profilu w Google Schoolar: https://scholar.google.pl

Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

2023

 1. Chrzanowski M., Zawada P., Fraction Separation Potential in the Recycling Process of Photovoltaic Panels at the Installation Site—A Conceptual Framework from an Economic and Ecological Safety Perspective, Energies 2023, 16, 2084. https://doi.org/10.3390/en16052084

2022

 1. Zawada P., Chrzanowski M., Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi - analiza zagadnienia z perspektywy społecznej, [w:] Markowska M., Mikołajczyk Z., Walewski P., (red.), Człowiek wobec problemów współczesności, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Warszawa 2022, s.325-334.
 2. Banaś K., Chrzanowski M., Zawada P., Innowacje finansowe. Teoretyczne podstawy i przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s.1-107. Monografia naukowa
 3. Baiao M., Coelho E., Duarte I., Chrzanowski M., Assesing socioeconomic variables in HRM individual academic performance, Management Research and Practice Volume 14, Issue 3/2022

2020

 1. Chrzanowski M., Zawada P., Social economy and social innovations - an impulse for w discussion, Journal of Modern Science 2/45/2020, s.279–285.

2019

 1. Sobkowiak A., Chrzanowski M., Współdziałanie przedsiębiorstw przez pryzmat zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s.1-179. Monografia naukowa
 2. Zawada P., Chrzanowski M., Systemy sterowania we współczesnych przedsiębiorstwach - wymagania wobec absolwentów uczelni wyższych, Edukacja-Technika-Informatyka 2(28)/2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s.190-196.
 3. Chrzanowska M., Chrzanowski M., Zawada P., Kapitał społeczny sieci. Crowdsourcing jako instrument współczesnego zarządzania organizacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s.1-93. Monografia naukowa
 4. Chrzanowski M., Tryb i styl pracy w start-upie przez pryzmat równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym [w:] Piecuch P., Szczygieł E. (red.), Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s.77-88.
 5. Zawada P., Chrzanowski M., Kształcenie dualne a wymagania współczesnego przemysłu – na przykładzie koncernu motoryzacyjnego BorgWarner, Wydawnictwo WSEiS Innovatio Press, Lublin 2019, s.11-24.
 6. Zawada P., Chrzanowski M., Wspieranie przedsiębiorstw typu startup w platformie startowej "Start in Podkarpackie", WSEI 2019
 7. Chrzanowski M., Zawada P.Oczekiwania start-upów względem instytucji wsparcia przedsiębiorczości wpływające na ilość i jakość kreowanych podmiotów, Studia i Materiały 2/2019, s.25-32.

2018

 1. Chrzanowski M., Zawada P., Otwarte innowacje i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach typu start-up, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s.1-149. Monografia naukowaLink
 2. Zawada P., Chrzanowski M., Start-up -  studium dobrej praktyki, Zeszyty Naukowe WSEI, Lublin 2018.
 3. Zawada P., Chrzanowski M.Potencjał kadrowy Podkarpacia–przyczynek do rozważań, zmiany i oczekiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Publikacje przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora:

2015

 1. Woźniak L., Lewandowska A., Pater R., Stopa M., Chrzanowski M., Po co nam innowacyjność?, Oficyna Wydawnicta Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s.1-164. Monografia naukowa

 2. Dziedzic S., Woźniak L., Chrzanowski M., Inteligentna specjalizacja jako droga do zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Borys, B. Bartniczak, M. Ptak (red.) Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 377, Wrocław 2015, s.267-279.

 3. Woźniak M., Woźniak L., Chrzanowski M., Ostasz G., Quality of Life as a Determinant of Poland Citizens Prosperity, International Journal of Management Science and Business Administration 1(6)2015,  s.72-80.

 4. Chrzanowski M. Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje w strategiach firm klastra "Dolina Lotnicza", [w:] A. Graczyk, A. Ciechelska (red.), Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 409, s.253-263.

2014

 1. Chrzanowski M., Dziedzic S.Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów, t. XIX, MODERN MANAGEMENT REVIEW, z.20 (2/2014), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 7-16.

 2. Woźniak L., Dziedzic S., Chrzanowski M.Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 337, Wrocław 2014, s. 88-95.

 3. Dziedzic S., Woźniak L., Chrzanowski M., Współczesne wyzwania i ukierunkowania zrównoważonego rozwoju branży lotniczej, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wrocław 2014, s.129-141.

 4. Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M.Inteligentna Specjalizacja Wspomagająca Informacja i Telekomunikacja (ICT). Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-37, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 5. Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M.Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Lotnictwo i Kosmonautyka. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-38, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 6. Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M.Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Jakość Życia. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-47, dokument operacyjny dla województwa podkarpackiego opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję